Dotyk źródłem przyjemności

24 stycznia 2021

0

Wiedza o tym, czego chcemy w dotyku, jest potężnym narzędziem dla naszej przyjemności. Kiedy nie wiemy, czego chcemy, a sprawy układają się dobrze podczas seksu, przypisujemy sukces interakcji do techniki drugiej osoby, według Betty Martin, twórczyni Koła Zgody. Oznacza to, kontynuuje Betty Martin, że w ten sposób przekazujemy komuś innemu odpowiedzialność i siłę naszego pobudzenia i przyjemności. Po pewnym czasie polegania na kimś innym w celu zaspokojenia naszych potrzeb seksualnych, na ogół nie jesteśmy już tak samo zadowoleni (a często, co ciekawe, nie jesteśmy już tak samo zadowoleni jak nasz partner). Nie dziwi więc, że tracimy zainteresowanie seksem i w efekcie albo obwiniamy siebie, albo drugą osobę. Ponadto, oczekujemy, że powinniśmy zwrócić się do nas w oparciu o to, co porno, filmy, erotyka i nasza przeszłość mówi nam działa. Często staramy się dopasować do tego wąskiego scenariusza, który jest w większości nieinspirujący. Często znosimy też seks, nawet jeśli nie lubimy go. W rezultacie, wszystkie zaangażowane strony pozostają podobnie niezadowolone, co jest szkodliwe dla naszego zdrowia emocjonalnego i seksualnego. Zbadaliśmy już, dlaczego może być trudno powiedzieć "nie", więc zagłębmy się głębiej w kwestię zgody/

Dwa ważne pytania

Martin proponuje, aby partnerzy zadawali sobie dwa proste pytania w celu zrewolucjonizowania sposobu, w jaki doświadczamy kontaktu seksualnego lub innego:

  • Jak mam cię dotknąć przez trzy minuty? W jaki sposób chcesz mnie dotknąć przez trzy minuty?

Zachęcam Cię do podjęcia wyzwania poprzez ustawienie timera i zrobienie tego z kochankiem lub platonicznym, ciekawskim kochankiem, bez względu na to, ile razy już się dotknęliście. Posłuchajcie siebie i zobaczcie, co się dla was dzieje. Następnie włącz i pozwól swojemu partnerowi zrobić pytanie, ponownie słuchając siebie w tym procesie.

Martin twierdzi, że to proste ćwiczenie jest radykalnym (do korzeni doświadczenia) pytaniem o naturę naszego doświadczenia otrzymywania i dawania, zgody i rozeznawania, czego chcemy. Często nie znamy odpowiedzi na jedno lub oba powyższe pytania. Jeśli nie masz odpowiedzi podczas wykonywania ćwiczenia, to Martin zaleca, aby poświęcić trochę czasu na sprawdzenie z samym sobą, jaka to odpowiedź może być dla ciebie. A kiedy pytasz siebie, czego chcesz, ważne jest, aby zastanowić się, czego naprawdę chcesz, a nie tego, co myślisz, że powinieneś "chcieć", zrobić wcześniej lub czego chce twój partner. Rozważanie tego, czego chcesz, rozciąga się również na to, co chcesz zrobić w prośbach o dotyk partnera. Zgoda musi być zawsze obecna.

Martin zauważył, że kreatywność, autentyczność, klarowność, zmysłowość, pewność siebie i obecność często wynikają z tego prostego procesu dociekania, dotyku i refleksji. Z otwartym umysłem i ciekawością, możesz być zaskoczony, widząc duże zmiany w tym, co myślałeś, że chciałeś, wiedziałeś lub oczekiwałeś. Im częściej ludzie odnajdują nową głębię swojego doświadczenia, tym częściej zadają sobie i współtworzą te dwa pytania.

Uczciwość emocjonalna

To może być przerażające prosić o to, czego chcemy, ponieważ jest to delikatna prośba, biorąc pod uwagę, że nasz partner może nie chcieć jej dać, albo może nas osądzać za to, że prosimy o jakiś rodzaj dotyku, który nie jest wystarczająco lub zbyt seksowny, albo w jakiś sposób nie jest tym, czego oczekiwał. Bycie uczciwym wobec siebie i partnera jest kluczem do głębszego wniknięcia w siebie jako jednostki i w związek, który jest ważny dla naszego zdrowia emocjonalnego i seksualnego. To właśnie emocjonalna uczciwość i wrażliwość za dotykiem generuje podniecenie lub namiętność, a nie sam dotyk. Takie podejście jest sprzeczne z tym, czego nas nauczono o niezbędnej "magii" dotyku drugiej osoby.

Koło

Na powyższym schemacie można zobaczyć opracowanie Martina dotyczące każdego z czterech doświadczeń związanych z dwoma pytaniami, na które obydwaj partnerzy odpowiedzieli. Pomocne jest dostrzeżenie tego, co pojawia się w każdej sytuacji podczas ćwiczenia i w życiu, gdy odnajdujesz się w każdym kwadrancie, czy to podczas uścisku z rodzeństwem, czy podczas seksu nago z kochankiem. Każdy z przedstawionych kwadrantów zależy od tego, kto wykonuje dotyk i dla kogo jest on przeznaczony, zawsze w granicach zgody dla obu partnerów. Każdy z nich jest opisany poniżej wraz z jego implikacjami zarówno ze zdrowego miejsca, w którym panuje zgoda, jak i z mniej zdrowego.

Dawanie

W lewym górnym kwadrancie, dotykasz w sposób, o jaki prosi twój partner, dla jego dobra. To jest wtedy, gdy służysz im, bezinteresownie robiąc to, co chcą. Przy braku autorefleksji nad swoimi granicami i zgody, jesteś "dobroczyńcą" lub męczennikiem, odkładając swoje potrzeby na bok i "dając" innym potencjalnie w sposób niezdrowy i bezsilny. Idealnie byłoby, gdybyś naprawdę chciał dawać w ramach swoich własnych granic.

Zgoda

Przesuwając się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w dolnym lewym kwadrancie, pozwalasz partnerowi dotknąć cię jak chce. Dajesz im pozwolenie na czerpanie przyjemności z twojego ciała, zawsze sprawdzając swoje granice. Kiedy nie ma zgody, staje się to tolerancyjne lub trwałe, gdzie jesteś pasywny i możesz czuć się jak ofiara.

Znaczenie dotyku w seksie

Odbiór .

W prawym dolnym kwadrancie, akceptujesz dotyk, o który prosiłeś. Otrzymujecie to, co wasz partner robi dla waszej przyjemności. Wiesz, czego chcesz, i prosisz o to. Strona cienia ignoruje granice twojego partnera tak, że czujesz się uprawniony do dotyku.

Biorąc

Na górze po prawej, dotykasz w sposób, który jest dla ciebie miły. Dotykasz innych dla własnej przyjemności, w ich granicach. Wiele osób uważa ten kwadrant za wyzwanie, czując się "samolubnie". To może wywołać wstyd i zwątpienie w siebie. Bycie egoistą z uczciwością oznacza posiadanie tego, co lubimy i ufne proszenie o pozwolenie na to, szanowanie granic drugiej osoby. Strona cienia jest wtedy, gdy nie zdobywamy pozwolenia i stajemy się sprawcami lub groperami.

Spędzanie czasu w każdym z tych kwadrantów, jednorazowo przez trzy minuty, może pomóc nam lepiej zrozumieć nasze wyzwania, lęki, wątpliwości i przyjemności.

Więcej informacji na temat Betty Martin i Koła Zgody można znaleźć na stronie www.bettymartin.org.

Wasze komentarze (0)

Masz coś do powiedzenia? Napisz!